• FDD1-17238CBAW4C

  172x150x38mm, 12V DC, 210 CFM, 4 Wire Leads, Alarm (RD) & Speed Sensor (FG), Ball Bearing DC Axial Fan

 • FDD1-17238CBAW4C-L

  172x150x38mm, 12VDC, 210 CFM, 4 Wire Leads, Alarm (RD) & Speed Sensor (FG), Ball Bearing DC Axial Fan

 • FDD1-17238CBHW4C

  172x150x38mm, 12 VDC, 310 CFM, 4 Wire Leads, Alarm (RD) & Speed Sensor (FG), Ball Bearing DC Axial Fan

 • FDD1-17238CBHW4C-L

  172x150x38mm, 12 VDC, 310 CFM, 4 Wire Leads, Alarm (RD) & Speed Sensor (FG), Ball Bearing DC Axial Fan

 • FDD1-17238CBLW4C

  172x150x38mm, 12 VDC, 245 CFM, 4 Wire Leads, Alarm (RD) & Speed Sensor (FG), Ball Bearing DC Axial Fan

 • FDD1-17238CBLW4C-L

  172x150x38mm, 12 VDC, 245 CFM, 4 Wire Leads, Alarm (RD) & Speed Sensor (FG), Ball Bearing DC Axial Fan

 • FDD1-17238CBMW4C

  172x150x38mm, 12 VDC, 275 CFM, 4 Wire Leads, Alarm (RD) & Speed Sensor (FG), Ball Bearing DC Axial Fan

 • FDD1-17238CBMW4C-L

  172x150x38mm, 12 VDC, 275 CFM, 4 Wire Leads, Alarm (RD) & Speed Sensor (FG), Ball Bearing DC Axial Fan

 • FDD1-17238DBAW4C

  172x150x38mm, 24 VDC, 210 CFM, 4 Wire Leads, Alarm (RD) & Speed Sensor (FG), Ball Bearing DC Axial Fan

 • FDD1-17238DBAW4C-L

  172x150x38mm, 24 VDC, 210 CFM, 4 Wire Leads, Alarm (RD) & Speed Sensor (FG), Ball Bearing DC Axial Fan

 • FDD1-17238DBHW4C

  172x150x38mm, 24 VDC, 310 CFM, 4 Wire Leads, Alarm (RD) & Speed Sensor (FG), Ball Bearing DC Axial Fan

 • FDD1-17238DBHW4C-L

  172x150x38mm, 24 VDC, 310 CFM, 4 Wire Leads, Alarm (RD) & Speed Sensor (FG), Ball Bearing DC Axial Fan